Forum prawne

zadaniowy tryb pracy

Witam serdecznie,
mam pytanie do ekspertów w związku z zadaniowym trybem pracy. Pracuję w Instytucji Państwowej jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny pracuje w systemie pracy zadaniowym. Instytucja działa w godzinach 7:45 do 15:45 od poniedziałku do piątku.
W związku z nowelizacją ustawy Dyrektor został zmuszony do zatrudnienia nowych pracowników (koordynator RPZ może mieć pod opieką jedynie 15 rodzin a nie 30). Ze względu na ograniczenia lokalowe Dyrektor chce od nowego roku wprowadzić zmianowy system pracy by do jednego biurka przypisanych było kilku pracowników. Dyrektorowi zależy na tym by Koordynator w biurze był jak najczęściej ( w ramach sporządzania pism i innej pracy biurowej) do teraz koordynatorzy byli w biurze w jednym tygodniu dwa pełne dni a w drugim trzy pełne dni, by zamieniać się biurkiem. Ze względu na zwiększenie zespołu Dyrektor chce wprowadzić zmiane w systemie pracy, która dotknie jedynie koordynatorów którzy mieliby pracować:
I zmiana - 8 -14
II zmiana - 14 -18
pozostali pracownicy, psycholog, pracownik socjalny, kardy, księgowość, świadczenia będą kończyć pracę o 15:45.
Koordynatorzy mają pozostawać po zamknięciu Instytucji by wykonywać pracę biurową, którą wedle ustawy i zadaniowego trybu pracy mogą wykonywać w domu.
Znalazłam informację pod tym linkiem Zadaniowy czas pracy. Kiedy można stosować? gdzie w podsumowaniu jest napisane:
Reasumując:

Pracodawca ma możliwość wprowadzenia w swoim zakładzie systemu zadaniowego czasu pracy zawsze, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy albo jej organizacją lub też miejscem wykonania.
Czas niezbędny do wykonania zadań w ramach obowiązujących norm czasu pracy pracodawca ustala po porozumieniu z pracownikiem.
Pracownik może samodzielnie kształtować optymalny w danych warunkach rozkład czasu pracy, w tym wyznaczyć początek i koniec dnia pracy - nie wyłącza to podporządkowania pracodawcy.
Pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań w siedzibie pracodawcy w określonych godzinach funkcjonowania zakładu, przy czym żądanie pozostawania do dyspozycji pracodawcy ponad 8 godzin na dobę jest świadczeniem pracy w godzinach nadliczbowych.
Brak typowej dla stosunku pracy kontroli czasu pracy ze strony pracodawcy.
Pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów o czasie pracy zawartych w Kodeksie pracy.
Wyznaczenie pracownikowi zadań, których wykonanie nie jest możliwe w normalnym czasie pracy jest równoznaczne ze świadczeniem pracy w czasie przekraczającym normy czasu pracy - nie wyłącza roszczenia o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.


Podkreślenie i na czerwono zaznaczam informację dot. czasu pracy instytucji. Ponieważ cała instytucja pracuje do 15:45 a jedynie koordynatorzy mieliby pracować po godzinach. Z informacji uzyskanych od kierowniczki zespołu wynika, że na tę okoliczność stworzone jest odrębne rozporządzenie dyrektora o czasie pracy koordynatorów.
Koordynatorzy nie chcą pracować w systemie zmianowym do 18, przede wszystkim dlatego że godziny od 15:45 do 18:00 będą godzinami spędzonymi na pisaniu ocen rodzin czy dzieci, które pracownik pracujący w systemie zadaniowym może wykonać wszędzie. W godzinach tych nie będzie w stanie uzyskać żadnych informacji z innych instytucji, objęte opieką koordynatora rodziny nie będą przychodzić do instytucji, ponieważ poza koordynatorem nie zastaną nikogo (psycholog, dział świadczeń) a koordynator ma obowiązek wchodzić w rodzinę - stąd też zadaniowy tryb pracy w ustawie, gdyż niektóre rodziny pracują i spotkania odbywają się wieczorami.
Koordynatorzy nie będą w stanie realnie oceniać sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej jeżeli mieliby sporządzać oceny na podstawie wizyt w Instytucji osób pełniących funkcje rodzin zastępczych. Natomiast rozdzielenie dnia pracy na 6 godzin i 4 powoduje, że koordynator jedynie jeden dzień w tygodniu miałby przewidziany na wizyty w rodzinach i to narzucony - wynikający z grafiku pracy w biurze a nie z realnych potrzeb rodzin.
Stąd moje pytanie: czy koordynatorzy mogą w jakiś sposób próbować nie zgodzić się na zmianową pracę do 18???? oczywiście przy założeniu, że wszyscy w dalszym ciągu chcą pracować w swojej Instytucji jednak w godzinach jej urzędowania a nie wydłużonych i w 8 godzinnym trybie a nie zmianowym, który spowoduje dezorganizację pracy, zmniejszenie wydajności pracy oraz obniżenie efektywności działań koordynatorów.

Bardzo proszę o pomoc w tej nietypowej sprawie!

2014.12.16 9:14:16

Nie ma jeszcze odpowiedzi w temacie: zadaniowy tryb pracy

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika