Od 01.01.2017 weszły w życie nowe przepisy regulujące zatrudnienie i związane z nim zagadnienia. ? Ustawodawca pomyślał o ujednoliceniu terminów odwołań do sądu pracy. W przypadku odwołania od wypowiedzenia i żądania przywrócenia do pracy stosuje się termin 21 dni. ? Swój finał ma też kwestia regulaminów i ich treści. z racji obszerności wywodu odsyłam do ustawy ? z dnia 16 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r., poz. 2255. ? W bieżącym roku płaca minimalna została podwyższona do 2000 pln brutto. ? Wiąże się z tym ustalenie minimalnej stawki godzinowej. Ustawa z 22 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1265. Na koniec polecam lekturę uzupełniającą do Kodeksu Pracy. Jest to kompendium wiedzy podstawowej ? http://wypowiedzenieumowyoprace.pl