e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Gwarancja i rękojmia dla przedsiębiorcy

  W grudniu 2007 roku zakupiliśmy do firmy expres do kawy do użytku dla pracowników. Po trzech miesiącach expres się zepsuł. Został dostarczony do autoryzowanego serwisu. Przy przyjęciu pracownik zasugerował, że w związku z tym, że expres jest zakupiony na firmę traci gwarancję, jednak po (...)

 • Naprawa własna budynku objętego rękojmią

  Firma zakupiła lokal użytkowy od dewelopera. Developer przy sprzedaży pisemnie oświadczył iż przekazuje lokal bez wad fizycznych i udziela na niego 3 letniej rękojmi. Po 3-ch miesiącach eksploatacji nastąpiła awaria ukrytej nad podwieszanym sufitem instalacji wodnej lokalu użytkowego - trójnik (...)

 • Doręczenie zastępcze

  W toku postępowania cywilnego doręczono mi pismo "przez awizo", ponieważ nie odebrałem go na czas. Czy doręczenie jest skuteczne, skoro drugie awizo było po 10, a nie po 7 dniach? Na podstawie jakiego przepisu Sąd przyjmuje datę doręczenia zastępczego za ostatni dzień drugiego awizowania. (...)

 • Prawomocność postanowienia komornika

  Złożyłem w sądzie wieczystoksięgowym wniosek o wykreślenie wpisu umorzonej egzekucji z księgi wieczystej mojego dłużnika. Przedłożyłem postanowienie komornika, ale brak na nim wzmianki o prawomocności. Czy oryginał postanowienia komornika wystarczy, aby sąd wykreślił ostrzeżenie o egzekucji. (...)

 • Zwrot wycofanego z obrotu towaru

  W lutym przychodnia lekarska zakupiła partię szczepionek, które jak się potem okazało są wadliwe i zostały zarządzeniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wycofane z obrotu. Szczepionki zostały sprzedane przychodni z odroczonym terminem płatności który jeszcze nie minął, co oznacza (...)

 • Opłata za wydanie zaświadczenia w urzędzie

  Prowadzę działalność gospodarczą i często startuję w przetargach, potrzebuję więc często zaświadczenia o niezaleganiu w urzędzie skarbowym. Od wydania zaświadczenia pobierana jest opłata 21 złotych za każde zaświadczenie. Po opłaceniu zaświadczenia i złożenia wniosku proszę zawsze (...)

 • Uchylenie decyzji wydanej z naruszeniem prawa

  Organ administracji publicznej stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem prawa w trybie art. 151 § 2 kpa. Czy są jakieś ograniczenia czasowe na uchylenie decyzji ostatecznej w trybie artykułu 154 kpa, tzn. czy istnieje termin, po którym decyzja nie może być uchylona w związku z tym przepisem (tak (...)

 • Zadaniowy czas pracy a nadgodziny

  Pracownik zatrudniony w firmie w umowie o pracę posiada zapis: strony ustalają zadaniowy czas pracy w ramach zasadniczo 8-godzinnej dobowej oraz przeciętnie 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy . Faktycznie pracownik pracuje od poniedziałku do soboty po 8 godzin. Każdego dnia pracownik ma (...)

 • Leczenie sanatoryjne ze skierowania z ZUS

  Otrzymałam w bieżącym roku skierowanie na leczenie sanatoryjne z NFZ. Podobno niezależnie mogę również otrzymać skierowanie do sanatorium z ZUS. Mam 58 lat i pobieram rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Dodatkowo prowadzę działalność gospodarczą. Chciałabym wiedzieć, czy w opisywanej (...)

 • Kontrola działania licznika energii elektrycznej

  Złożyłam reklamację rachunku za zużytą energię elektryczną, który uważam za zawyżony. W odpowiedzi elektrownia dokonała sprawdzenia poprawności działania licznika, która to kontrola wykazała, iż urządzenie działa prawidłowo. Dodatkowo obciążyła mnie kosztami za sprawdzenie prawidłowości (...)

 • Żona - osoba współpracująca na 1/4 etatu

  Mam firmę usługową zatrudniającą dwóch pracowników. Chcę, aby żona zamknęła swoją firmę i pracowała w mojej. Żona ma rentę socjalną. Czy mogę żonę zatrudnić jako osobę współpracującą na 1/4 etatu? Jakie składki zapłacę za żonę?

 • Parkowanie na terenie prywatnym

  Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. Są to samochody osób które załatwiają w pobliskich instytucjach własne sprawy, ale ze względu na brak miejsc parkingowych, (...)

 • Samochód otrzymany w darowiźnie

  Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Otrzymałem w darowiźnie samochód osobowy od rodziców. W umowie darowizny była podana aktualna wartość tego samochodu (8.000 zł). Aktualnie zamierzam przeznaczyć go na potrzeby mojej firmy i wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Czy (...)

 • Import towarów a kurs walut

  Zakupiłem samochody ze Szwajcarii, zakup stanowi import towarów. Jaką datę przyjąć do ustalenia kursu walut w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 489 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

 • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 2009

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Poz. 487 z 2009

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 294 z 2009

  Komunikat nr 4/2009/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie stałych stop procentowych — stop CIRR (stop referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 293 z 2009

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 292 z 2009

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 291 z 2009

  Zarządzenie Nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 • Monitor Polski Poz. 290 z 2009

  Zarządzenie Nr 29 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 289 z 2009

  Uchwała Nr 40 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 288 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 287 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 286 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 285 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 284 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 283 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 282 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 281 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 280 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 279 z 2009

  Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 277 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

 • Monitor Polski Poz. 276 z 2009

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

 • Monitor Polski Poz. 275 z 2009

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Heleny Modrzejewskiej w 100. rocznicę śmierci