Archiwum 24 Kwiecień 2009

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zamiana pożyczki na kapitał zakładowy

  Jedyny wspólnik spółki z o.o. chce przekonwertować pożyczkę, którą udzielił spółce z o.o., na kapitał zakładowy. Jakie podatki należy zapłacić od tej transakcji?

 • Niezwłoczna informacja do GIIF

  Generalny Inspektor, na podstawie posiadanych informacji, przekazuje instytucji obowiązanej informacje o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają one związek z popełnianiem przestępstwa wymienionego w art. 2 pkt 7. Instytucja obowiązana niezwłocznie informuje Generalnego (...)

 • Szkolenie pracowników przez GIIF

  Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach szkoleniowych dotyczących identyfikacji transakcji mogących mieć związek z przestępstwem, (...)

 • Uszkodzenie samochodu przez kamień

  W czasie jazdy samochodem służbowym będącym w leasingu z koła wymijającego ten samochód osobowy samochodu ciężarowego wyrzucony został kamień, który uderzył w szybę przednią powodując jej pęknięcie. Po wyprzedzeniu samochodu ciężarowego kierowca dał znać kierowcy samochodu ciężarowego (...)

 • PCC od zagranicznej pożyczki

  Firma X jest jednoosobową działalnością gospodarczą, ma siedzibę w Polsce. Otrzymała pożyczkę od osoby mieszkającej w Niemczech, umowa pożyczki została zawarta w Niemczech, środki pieniężne także znajdowały się w tym kraju, osoba udzielająca pożyczki nie jest związana z działalnością (...)

 • Zerowy PIT roczny

  Podatnik był właścicielem spółki cywilnej przez jeden dzień (1 stycznia) w roku 2008, gdy zarówno dochód, jak i koszty w tym czasie w spółce wyniosły 0 zł. Podatnik nie miał żadnych innych dochodów z innych źródeł. Generalnie podatnik w latach poprzednich rozliczał się na zasadach (...)

 • Wyjawienie komornikowi miejsca postoju pojazdu

  Chodzi mi o sytuację, w której komornik przyjechał do siedziby dłużnika w celu dokonania zajęcia pojazdu zgodnie z wnioskiem wierzyciela i kiedy okazuje się, że samochodu na zewnątrz firmy nie odnaleziono. Czy komornik może w takiej sytuacji żądać od dłużnika wskazania (do protokołu) (...)

 • Krajowa Rada Komornicza i skarga na komornika

  Komornik w mojej sprawie działa skandalicznie (a raczej w ogóle nie działa) i wykazuje, albo totalną niewiedzę, ignorancję, albo jest w zmowie z dłużnikiem. Wiem, że mogę napisać skargę do prezesa sądu jak i do samorządu. A czy można poskarżyć się do KRK? Jeżeli tak, to w jakim zakresie (...)

 • Kto ponosi koszty remontu zakupionej nieruchomosci

  Jestem osobą fizyczną i nieruchomość zakupiłem pod koniec lutego br. od osoby fizycznej. Okazało sie, że nieruchomość ma wadę ukrytą, której nie bylem w stanie stwierdzić przy oględzinach i zakupie. Wada polega na nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej, zalałem sklep który się pode mna (...)

 • Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

  Do końca marca pracowałem na etacie w firmie. Od połowy marca opłacałem składki ze swojej firmy, której jestem właścicielem (łącznie z ubezpieczeniem chorobowym). W kwietniu zachorowałem. ZUS kwestionuje opłacanie składek z ramienia mojej prywatnej firmy za marzec; twierdzi, że powinienem (...)

 • Ograniczenie powództwa a koszty procesu

  Wytoczyłem dłużnikowi powództwo o zapłatę. W trakcie procesu uznałem, że należy mi się mniej od kwoty, jakiej żądałem w pozwie. Czy gdybym ograniczył powództwo to może to być uznane przez Sąd za cofnięcie powództwa w tym zakresie? Czy w razie przegranej mogę być obciążony kosztami (...)

 • Przesłuchanie strony przez konsula

  W sprawie o rozdzielność majątkowa małżeńską, strona zażądała przesłuchania w konsulacie polskim, w Mieście w którym mieszka strona. Gdy konsulat wyznaczył termin przesłuchania na styczeń, strona nie stawiła się. Drugi termin konsulat wyznaczył na marzec, strona przysłała pismo, (...)

 • Rolnik a refundacja składek z PFRON

  Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez lekarza orzecznika z KRUS. Prowadzę równocześnie działalność gospodarczą i opłacam składki na fundusz społeczny i zdrowotny. Czy mam prawo do refundacji z PFRON-u?

 • Rencista rolnik a składki ZUS

  Posiadam rentę otrzymaną od KRUS z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego , również prowadzę działalność gospodarczą. Czy muszę opłacać składki w ZUS?

 • Zwrot kosztów przejazdu niepracownika kosztem

  Spółka z o.o. prowadzi agencję pracy. Spółka wysłała na rozmowy kwalifikacyjne w sprawie pracy do holenderskiej firmy kilka osób. Nie jest więc jeszcze pewne, czy osoby te będą zatrudnione w firmie holenderskiej. Osoby wysłane nie są pracownikami spółki. Spółka wypłaciła każdej z (...)

 • Odebranie godzin nadliczbowych

  Jeden z opisanych wczoraj pracowników przepracował w godzinach nadliczbowych w dniach 23.03.09r. - 3 godziny, 24.03.09r. - 3 godziny, 25.03.09r. – 3 godziny. Razem przepracował w marcu 9 godzin w ramach godzin nadliczbowych. W dniu dzisiejszym złożył wniosek do pracodawcy o wybranie w dniu (...)

 • Zwrot VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT należnego)? Który termin zwrotu można zastosować?

 • VAT od wyposażenia biurowego

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (laptop, fotele biurowe), jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT należnego)? (...)

 • Podatek od nieruchomości za garaż

  Posiadam garaż w bryle budynku. Gmina za ten garaż nalicza nam wyższą stawkę niż za pozostałą powierzchnię budynku. Uważam, że wyższą stawkę można naliczać tylko w przypadku garażu wolnostojącego. Czy i na jakiej podstawie Gmina ma prawo do stosowania za garaż w bryle budynku stawki (...)

 • Termin przekazania apelacji

  Złożyłem apelacje do sądu apelacyjnego wydział cywilny za pośrednictwem sądu okręgowego. W jaki czasie ustawowo sąd okręgowy powinien przesłać moją apelacje wraz z dokumentami do sądu apelacyjnego? Proszę podać przepis.

 • Podatek od nieruchomości wspólnej

  Współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem hali są dwie osoby (udziały po 1/2 niewydzielonej części). Osoby te są wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. Miejscem wykonywania działalności jest nieruchomość, o której mowa na wstępie. Organ podatkowy opodatkował budynek (...)

Artykuły i poradniki

 • Plan spłaty wierzycieli upadłego konsumenta

  Zazwyczaj najpierw dłużnik niebędący przedsiębiorcą zostanie zlicytowany (tj przeprowadzona zostanie likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli z funduszów masy upadłości), a dopiero potem może otrzymać harmonogram spłat dalszych długów, na które nie wystarczyło (...)

Opinie prawneZmiany w Prawie • Zmiany w systemie oświaty

  Jaka nowelizacja dotyczy oświaty?Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzą (...)

 • Regulacje dotyczące wynagrodzeń sędziów

  Jakie nowe przepisy dotyczą wynagrodzeń sędziów?22 kwietnia 2009 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 353 z 2009

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiennego wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 352 z 2009

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Poz. 351 z 2009

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2009 r.

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 339 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 338 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 337 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 336 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 335 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 334 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2008 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 333 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2008 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 332 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2008 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 331 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2008 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 330 z 2009

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2009 r. nr 115-4-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiającego wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2972) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) przyznanej przez Niemcy na rzecz banku Sachsen LB (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2269) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka ze Szwecji i jednego zastępcy członka ze Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2009

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5431 – ADM/Schokinag) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2009

  Dyrektywa Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2009

  Pomoc Państwa – Włochy – Pomoc Państwa nr C 8/09 (ex N 357/08) Fri-El Acerra S.r.l. – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2009

  Wezwanie do wyrażenia zainteresowania pełnieniem funkcji ekspertów zewnętrznych w celu ustanowienia grupy roboczej ekspertów naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Parma, Italy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2009

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu pracy „Ludzie” 2009 siódmego programu ramowego WE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2009

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (1)(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2009

  Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 – Krajowa mapa pomocy regionalnej: Francja (  Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: księgowy — Nr referencyjny: EF/TA/08/07

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5494 – ENEL/Endesa) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Ogłoszenie o otwartym konkursie: menedżer ds. badań — prognozy — Nr referencyjny: EF/TA/08/06

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 0 z 2009

  PRZEGLĄD DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH SERII C A — „KONKURSY”

NA SKÓTY