e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Grudzień 2014

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1742 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1741 z 2014

  Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1740 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1739 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1738 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie uzbrojenia Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1737 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1736 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1735 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1734 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1733 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

 • Monitor Polski Poz. 1149 z 2014

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2014 r.

 • Monitor Polski Poz. 1148 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015