e-prawnik.pl Porady prawne

Informowanie o otwarciu likwidacji

Pytanie:

Szereg przepisów prawnych nakłada na likwidatorów obowiązek ujawnienia faktu otwarcia likwidacji w różnych rejestrach, m.in. GUS (Regon), Urząd Skarbowy *NIP, (VAT), ZUS podając konkretne terminy liczone od zmiany danych likwidowanej jednostki. Od kiedy liczyć te terminy? Czy od dnia podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Wspólników czy od dnia dokonania przez Sąd wpisu do KRS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Informowanie o otwarciu likwidacji

4.6.2008

Otwarcie likwidacji należy odróżnić od wykreślenia spółki z rejestru. Otwarcie likwidacji spółki rozpoczyna postępowanie likwidacyjne, które poprzedza jej likwidację. Postępowanie likwidacyjne może zostać wszczęte zarówno poprzez wydanie przez sąd orzeczenia o likwidacji spółki jak i przez podjęcie uchwały przez wspólników. Otwarcie likwidacji następuje więc albo z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego o likwidacji spółki albo z chwilą powzięcia uchwały o likwidacji spółki. Te dwa terminy będą znaczące dla powiadamiania właściwych organów. Wykreślenie spółki z rejestru jest natomiast czynnością powodującą ostateczną likwidację spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ