e-prawnik.pl Porady prawne

Przystąpienie do przetagu nieograniczonego przez wykonawcę w 100% należącego do zamawiającego

Pytanie:

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych do przetargu nieograniczonego może przystąpić Wykonawca, który w 100% należy do Zamawiającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przystąpienie do przetagu nieograniczonego przez wykonawcę w 100% należącego do zamawiającego

7.1.2012

Wśród wykluczeń zamieszczonych w ustawie Prawo zamówień publicznych brak jest sytuacji, w której wykonawca jest zależny od zamawiającego (należy do niego). Gdyby przedmiotowy wykonawca (wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, mógłby zostać wykluczony z postępowania. Byłoby tak jedynie, gdyby jego udział utrudnił uczciwą konkurencję. „Ocena musi być dokonywana w okolicznościach konkretnej sprawy. Jeżeli wiedza zdobyta w wyniku uczestnictwa w czynnościach związanych z przygotowaniem postępowania daje przewagę wykonawcy nad pozostałymi uczestnikami postępowania, przez co ma możliwość przygotowania oferty na lepszych warunkach, udział takiego  wykonawcy będzie mógł być oceniony, jako naruszający zasady uczciwej konkurencji”

  Natomiast gdyby wykonawca nie wykonywał bezpośrednio czynności  związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, nawet wtedy możliwość dopuszczenia go do udziału w postępowaniu byłaby wątpliwa.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ