Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

Pytanie:

Pragnę podpisać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (pod działalność gospodarczą). Jaki kodeks i ustawy regulują czas najmu, wypowiedzenia, okresy najmu oznaczone i nie oznaczone, itp. wypowiedzenia najmu, gdy umowa zawarta na czas oznaczony lub nie itd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do najmu lokali niemieszkalnych, zwanych dawniej użytkowymi, stosuje się przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, zarówno przepisy ogólne o najmie (art. 659-679), jak i przepisy o najmie lokali. Przepisy art. 680-692 zawierają szczególne regulacje o najmie lokali. Odnoszą się one z reguły zarówno do lokali mieszkalnych, jak i do lokali o innym przeznaczeniu (według dawniejszej terminologii: lokali użytkowych), niekiedy jednak tylko do lokali mieszkalnych bądź tylko do lokali o innym przeznaczeniu (K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2003, komentarz do art. 680 k.c.).

Przepisami rozdziału II Tytułu XVII Najem i Dzierżawa, których nie stosuje się do najmu lokali użytkowych, są: art. 680[1], 686, 688[1], 691 k.c. Przepisy szczególne dotyczące wynajmowania lokali spółdzielczych znajdują się ponadto w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 9, 17[16] ). Do najmu tego typu lokali nie znajduje zastosowania w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: