e-prawnik.pl Porady prawne

Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

Pytanie:

Pragnę podpisać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (pod działalność gospodarczą). Jaki kodeks i ustawy regulują czas najmu, wypowiedzenia, okresy najmu oznaczone i nie oznaczone, itp. wypowiedzenia najmu, gdy umowa zawarta na czas oznaczony lub nie itd?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

9.8.2007

Do najmu lokali niemieszkalnych, zwanych dawniej użytkowymi, stosuje się przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego, zarówno przepisy ogólne o najmie (art. 659-679), jak i przepisy o najmie lokali. Przepisy art. 680-692 zawierają szczególne regulacje o najmie lokali. Odnoszą się one z reguły zarówno do lokali mieszkalnych, jak i do lokali o innym przeznaczeniu (według dawniejszej terminologii: lokali użytkowych), niekiedy jednak tylko do lokali mieszkalnych bądź tylko do lokali o innym przeznaczeniu (K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, Warszawa 2003, komentarz do art. 680 k.c.).

Przepisami rozdziału II Tytułu XVII Najem i Dzierżawa, których nie stosuje się do najmu lokali użytkowych, są: art. 680[1], 686, 688[1], 691 k.c. Przepisy szczególne dotyczące wynajmowania lokali spółdzielczych znajdują się ponadto w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 9, 17[16] ). Do najmu tego typu lokali nie znajduje zastosowania w szczególności ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ