e-prawnik.pl Porady prawne

Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

Pytanie:

Jakie są sposoby zakończenia postępowania rozgraniczeniowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakończenie postępowania rozgraniczeniowego

4.12.2011

Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe może się więc zakończyć w trojaki sposób. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może na podstawie zebranego przez geodetę materiału dowodowego wydać decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, może też sprawę umorzyć, o ile w toku czynności dojdzie do zawarcia ugody granicznej przed geodetą. W wypadku wdania się stron w spór i przy jednoczesnej niemożności doprowadzenia do ugody granicznej oraz przy braku wystarczających materiałów dowodowych organ może postępowanie rozgraniczające umorzyć z urzędu i przekazać sprawę do rozpatrzenia sądowi rejonowemu. Także każda ze stron, niezadowolona z wydanej przez organ administracji decyzji o rozgraniczeniu, może wystąpić w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania o skierowanie sprawy na drogę sądową.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ