e-prawnik.pl Porady prawne

Zamówienia publiczne - informacja dla wykonawcy

Pytanie:

Szpital ogłosił przetarg na audyt finansowy. Jedna z zainteresowanych przetargiem firm przysłała pismo następującej treści: "na podst. art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych oraz par. 5 rozporządzenia rady ministrów z dn. 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej sformułowane pytanie w oparciu o protokół postępowania o udzielenie zamówienia w części dotyczącej przedmiotu zamówienia: W jakiej wysokości została ustalona wartość zamówienia na przeprowadzenie audytu finansowego w Centrum Opieki Medycznej? (tak nazywa się szpital). Czy szpital musi udzielić takiej informacji? Nie chciałby tego robić.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zamówienia publiczne - informacja dla wykonawcy

19.4.2007

Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia to jednak nie to samo, co wartość zamówienia publicznego ustalona przez zamawiającego zgodnie z art. 32 - 35 ustawy PZP. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 2 przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zgodnie z zasadami obowiązującymi przy udzielaniu zamówień publicznych z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym naszym zdaniem zamawiający może odmówić udzielenia tych informacji.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ