e-prawnik.pl Porady prawne

Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

Pytanie:

Jakie zasoby osób trzecich może wykorzystać wykonawca realizujący zamówienie publiczne?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zasoby osób trzecich w realizacji zamówienia publicznego

26.3.2012

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ