e-prawnik.pl Porady prawne

Zmiana w spółce z o.o.

Pytanie:

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza dokonać zmiany zakresu działalności oraz miejsca siedziby. Czy dokonanie zmian należy sporządzić w formie aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zmiana w spółce z o.o.

17.2.2014

Zgodnie z art. 157 § 1 k.s.h., umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1)   firmę i siedzibę spółki;

2)   przedmiot działalności spółki;

3)   wysokość kapitału zakładowego;

4)   czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;

5)   liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;

6)   czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Istotne jest brzmienie § 2 powyższego przepisu, zgodnie z którym umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Z powyższego wynika, iż również wszelkie zmiany umowy wymagają formy aktu notarialnego. Formy aktu notarialnego wymaga więc również zmiana zakresu działalności oraz miejsca siedziby spółki.

Na marginesie zaznaczamy, iż zmiana umowy spółki podlega kontroli sądu rejestrowego. Ta kwestia przekracza jednak zakres niniejszego pytania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ