Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Pytanie:

W firmie pracodawca polecił wszystkim pracownikom by pozowali do zdjęcia zbiorowego, które ukaże się następnie w folderze reklamowym, wydanym w kilkuset (ok. 500) egzemplarzy. Nikt nie został zapytany o zgodę, ani nic nie podpisał. Czy w momencie publikacji tegoż zdjęcia dojdzie do złamania przepisów prawa i jakie zadośćuczynienie przysługiwać może pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezprawne wykorzystanie wizerunku pracowników

Art. 23 kodeksu cywilnego stanowi, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności między innymi wizerunek pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Pracodawca dla celów reklamowych nie może wykorzystywać wizerunku pracowników bez ich zgody. Art. 81 prawa autorskiego stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Pracodawca wykorzystując wizerunek pracowników bez ich zgody zobowiązany jest im zapłacić ustaloną kwotę za wykorzystanie tego wizerunku. Zgoda pracownika może być udzielona odpłatnie lub darmo.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne