Dłużnik posiadający magazyny w kilku miejscach

Pytanie:

"Mam sądowy nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Dłużnik ten prowadzi zatowarowane punkty handlowe w kilku miejscowościach (choć w tym samym województwie) podlegających pod osobne rewiry - kancelarie komornicze. Jak zadziałać, aby w razie potrzeby doszło do zajęcia towaru w każdym punkcie handlowym? Czy mam notarialnie poświadczyć nakaz w kilku egzemplarzach i wysłać wnioski do wszystkich komorników? Jak w takim razie skoordynują oni swe działania?"

Odpowiedź prawnika: Dłużnik posiadający magazyny w kilku miejscach

W tej sytuacji należy uzyskać klauzulę wykonalności nakazu zapłaty, wydanego przeciw dłużnikowi i wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji przesłać go do komornika właściwego ze względu na adres siedziby dłużnika (jeżeli to osoba prawna) lub na adres zamieszkania ( jeśli to osoba fizyczna).

We wniosku można wskazać ewentualne ruchomości lub nieruchomości, z których można przeprowadzić egzekucję, podając np. adres punktów handlowych dłużnika. Komornik ten, sam przeprowadzi egzekucję z majątku (majątków) dłużnika. Nie jest konieczne wysyłanie nakazu zapłaty do kilku komorników.

Przy czym, egzekucja z nieruchomości należy do komornika sądu, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika