Egzekucja komornicza akcji imiennych

Pytanie:

Dłużnik ukrywa akcje imienne. Pomimo oświadczenia o dostarczeniu ich komornikowi stwierdzonego protokołem nie wydaje ich. Komornik wydał postanowienie, że w tej sytuacji nie może realizować mojego wniosku o sprzedaży tych akcji. Akcje nie są w obrocie publicznym, ani w żadnym biurze maklerskim. Proszę o wskazanie uprawnień przysługujących komornikowi na okoliczność ukrywania/nie przekazania akcji imiennych przez dłużnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja komornicza akcji imiennych

Do egzekucji z akcji znajdują zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczące egzekucji z innych praw majątkowych (art. 909-912 kpc). Przepisy te normują między innymi, egzekucję z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz egzekucję z akcji. Odpowiednie zastosowanie znajdują róznież w tym zakresie przepisy o egzekucji z innych wierzytelności. W myśl art. 902 kodeksu postępowania cywilnego do skutków niezastosowania się do wezwań komornika oraz do obowiązków wynikających z zajęcia stosuje się art. 886, co oznacza, że w razie niedopełnienia przez dłużnika obowiązków związanych z wydaniem dokumentów akcji, które uległy zajęciu w toku postępowania egzekucyjnego komornik może wymierzyć mu grzywnę. Grzywna może być powtórzona, jeżeli dłużnik nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie. Nadto, dłużnik odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: