Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar

Pytanie:

Jeżeli spółka z o.o. jest w likwidacji - to czy na sprzedawane w tym okresie maszyny, części, których budowa była przedmiotem działalności ma obowiązek udzielać gwarancji i rękojmi?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Poza tym sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi tylko, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jednakże w umowach z udziałem konsumentów ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest co do zasady niedopuszczalne. Należy też podkreślić, że wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. Jeśli zatem producent również dokonuje sprzedaży tych rzeczy, odpowiada z tytułu rękojmi względem kupującego. Natomiast gwarancję jakości sprzedający udziela z własnej woli i nie jest do tego zobowiązany. Gwarancja bowiem nie wynika z mocy samego prawa. Udzielenie gwarancji jest uzależnione od wydania dokumentu gwarancyjnego kupującemu - karta gwarancyjna.

Prosimy również o zapoznanie się z poradami pod tytułem:

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia a gwarancja

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak