Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Pytanie:

Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli nie wpuszczę do swojego domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.11.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

Art. 6 ustawy Prawo energetyczne, będący podstawą przeprowadzania kontroli, nie przewiduje sankcji za odmowę dostępu kontrolerom. Odmowa taka będzie jednak niezgodna z umową o dostawę energii elektrycznej. Innymi słowy będzie to nienależyte wykonanie umowy, które może skutkować - zależnie od warunków określonych w umowie - wstrzymaniem dostaw prądu czy nawet wypowiedzeniem umowy.

Na gruncie prawa energetycznego karze pieniężnej wymierzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega m. in. ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających ze współpracy z jednostkami upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 1-4. Z uwagi na treść tych rozporządzeń wykonawczych dotyczy to odbiorców paliw gazowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne