Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

Pytanie:

Spółka z o.o. "X" posiada większość udziałów w spółce z o.o. "Y", "Z". Spółki Y i Z są podmiotami niezależnymi, nie prowadzą żadnej działalności pomiędzy spółką "X". Spółka "X" pobiera tylko dywidendę ze spółek "Y" i "Z". Czy bilans będzie sporządzany w postaci skonsolidowanej? Czy każda ze spółek może prowadzić odrębną księgowość i sporządzać bilans jako odrębna jednostka?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.8.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Księgowośc i sporządzanie bilansu w sp.z o.o.

Z przedstawionej sytuacji wynika, że spółki te są samodzielnymi, niezależnymi osobami prawnymi. Obowiązek sporządzania bilansu (sprawozdania finansowego) z działalności spółki będzie w związku z tym dotyczył każdej ze spółek z o.o z osobna. Każda ze spółek jako odrębny podmiot prawa będzie więc musiała prowadzi odrębną księgowość i sporządzać odrębny bilans jako odrębna jednostka. Niezależnie jednak od tego, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości, spółka dominująca (czyli spółka posiadająca jednostki zależne) mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Polski, będzie zobowiazana co do zasady sporządzać roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej, obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych. Jeżeli więc spółka X, czyli spółka posiadająca większość udziałów w spółkach Y i Z spełni wszystkie konieczne przesłanki do bycia spółką dominującą (określone przepisami ustawy o rachunkowości), będzie co do zasady zobowiązana sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: