Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

"Kto jest zobowiązany udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia publicznego narusza zasady konkurencji?"

Odpowiedź prawnika: Naruszenie zasad konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Należy wskazać na stanowisko jakie KIO zajmuje w tej sprawie: Na Wykonawcy wnoszącym odwołanie ciąży obowiązek udowodnienia sformułowanego przez niego twierdzenia, zgodnie z którym określenie kwestionowanego przez niego parametru na ustalonym przez Zamawiającego poziomie wskazuje w sposób pośredni lub bezpośredni na określone rozwiązanie techniczne. Wykazanie tych okoliczności mogłoby stanowić podstawę do uznania, że Zamawiający, poprzez ukształtowanie opisu przedmiotu w ten, a nie inny sposób, dopuścił się naruszenia przepisów ustawy.

Fakt, iż jeden ze sposobów wykonania przedmiotu zamówienia jest dostępny tylko jednemu z wykonawców nie wyklucza z udziału w postępowaniu innych wykonawców.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika