Niewykonanie warunków zawartej umowy

Pytanie:

Czy można wyegzekwować sądownie niewywiązywanie się z zobowiązania i odzyskać pieniądze w przypadku, gdy podłączony internet drogą radiową nie działa. Zapłacono za antenę + oprzyrządowanie potrzebne w tym celu, internet działał kilka miesięcy teraz w ogóle. Pomimo wezwań telefonicznych założyciel nie zgłasza się, unika, ponieważ zainstalował w komputerze złą kartę. Umowy pisemnej nie zawarto, miała być póżniej, jak będzie działać dobrze, ale za osprzęt zapłacono. Czy mając potwierdzenie miesięcznych opłat, świadków można udowodnić usługodawcy zawarcie ustne umowy, niewywiązywanie się z niej i odzyskać pieniądze za osprzęt ?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewykonanie warunków zawartej umowy

Z przedstawionego zapytania wynika, że zawarto umowę ustną. Jeżeli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, druga może żądać od niej prawidłowego wykonania zobowiązania oraz odszkodowania, jeżeli poniosła określoną szkodę. Tak więc mozliwość istnieje, powstają jednak problemy dowodowe oraz udowodnienie zawinionego niewykonania zobowiązania przez druga stroną. Wydaje się jednak, że posiadane dowody wpłat oraz dowody ze świadków są w analizowanym przypadku wystarczające.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne