Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.

Pytanie:

Zgodnie z art. 299 ksh członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają za jej zobowiązania, o ile nie złożyli wniosku o upadłość spółki w ciągu 2 tygodni od zaprzestania spłacania długów. Czy w przypadku, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość, nie wspominając w orzeczeniu o fakcie zbyt późnego złożenia wniosku o upadłość, członkowie zarządu spółki są automatycznie uwolnieni od tej odpowiedzialności? Jeśli nie, to czy zobowiązanie spółki automatycznie przechodzi na członków zarządu, czy też musi to orzec sąd? Na której stronie ciąży udowodnienie, że wniosek o upadłość został złożony we właściwym termnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.

Powołany w pytaniu artykuł stanowi dokładnie: "Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania". Natomiast § 2 tego przepisu stanowi, iż członek zarządu może się uwolnić od powyższej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. Wynika z niego jasno, iż członek zarządu, który chce uwolnić się od w/w odpowiedzialności musi w tym celu po pierwsze wykazać, że wspomniany wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w odpowiednim czasie (we właściwym terminie), a po drugie, że nie było w tym jego (tego członka zarządu) winy. W sytuacji, gdy został przekroczony termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie sposób mówić o braku winy, taka sytuacja jest zawiniona. Podsumowując, wobec niespełnienia powyższych warunków paragrafu 2, zastosowanie w opisanej w stanie faktycznym sytuacji ma paragraf 1, czyli w przypadku bezskutecznej egzekucji, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: