Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. decyzją zarządu ustanowiła pełnomocnika, który reprezentuje spółkę w umowach z członkami zarządu (umowach o pracę, umowach najmu samochodu itp.). Jaki jest zakres jego odpowiedzialności prawnej i finansowej przed spółką oraz przed urzędami?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

Pełnomocnik działa w imieniu reprezentowanej spółki i na jej rzecz. Oznacza to, że czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach jego umocowania wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla spółki. Odpowiedzialność prawną i finansową za czynności podjęte przez pełnomocnika ponosi reprezentowana przez niego spółka. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich (w tym wobec urzędów) za czynności dokonane w imieniu spółki.

Pełnomocnik będzie odpowiadać wobec osób trzecich dopiero wtedy, gdy działa bez umocowania lub przekroczy granice umocowania. Rzekomy pełnomocnik będzie miał obowiązek zwrotu otrzymanych świadczeń i naprawienia szkody, niezależnie od jego winy, a więc także wtedy, gdy pełnomocnictwo będzie nieważne. Przesłanką powstania obowiązku naprawienia szkody jest zawarcie umowy przy braku umocowania lub jego przekroczeniu, o którym druga strona umowy nie wiedziała. Odszkodowanie należne od rzekomego pełnomocnika nie może przekroczyć granic ujemnego interesu umownego, tj. szkody, jaką druga strona poniosła przez zawarcie nieważnej umowy.

Ewentualna odpowiedzialność pełnomocnika wobec spółki może wynikać ze stosunku prawnego łączącego pełnomocnika ze spółką np. jeżeli została zawarta umowa zlecenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: