Odpowiedzialność za brak sprawozdania finansowego

Pytanie:

Za 2004 rok spółka złożyła terminowo do Urzędu Skarbowego deklarację roczną CIT-8. Jednak do dnia dzisiejszego nie złożyła sprawozdania finansowego. Jakie i komu z tego powodu grożą konsekwencje?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za brak sprawozdania finansowego

Zgodnie z art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że w razie niesporządzenia sprawozdania finansowego podmiot odpowiedzialny podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Natomiast art. 78 daje podstawę do pociągnięcia biegłego rewidenta, który sporządza niezgodną ze stanem faktycznym opinię o sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego sporządzenia księgach rachunkowych jednostki lub sytuacji finansowo-majątkowej tej jednostki.

Zasadniczo w pytaniu chodzi o treść art. 77 ustawy o rachunkowości czyli ustalenie, kto jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania finansowego w spółce. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 za wykonanie wynikających z ustawy obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Przez to pojęcie rozumie się osobę lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który - zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności - uprawniony jest do zarządzania jednostką, jednakże z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Zatem jeśli nie powierzono sporządzania sprawozdania finansowego określonej osobie, podmiotowi na piśmie, to zarząd jest odpowiedzialny za jego sporządzenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: