Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie terminu płatności zobowiązania podatkowego

Pytanie:

Kiedy organ podatkowy może odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć termin płatności zobowiązania podatkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie terminu płatności zobowiązania podatkowego

Z treści art. 67a Ordynacji podatkowej wynika, że ulga polegająca na odroczeniu terminu płatności stosowana jest tylko do podatku przed upływem terminu, o rozłożeniu płatności na raty może zostać zastosowana zarówno w stosunku do płatności podatku jak i zaległości podatkowej i odsetek. Natomiast umorzenie (w całości lub w części) może dotyczyć tylko zaległości podatkowej, nie można umorzyć zapłaty podatku, który nie stal się jeszcze zaległością podatkową.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne