Odsetki od kary umownej

Pytanie:

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki od kary umownej

Odpowiedzialność dłużnika z tytułu kary umownej opiera się na tych samych zasadach co odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Odsetki należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo ustawy, z orzeczenia sądowego lub decyzji innego właściwego organu. Jeżeli w umowie nie zastrzeżono odsetek, wówczas nie można ich żądać. Jeżeli nie uregulowano, kiedy dłużnik powinien świadczyć karę umowną stosuje się ogólne reguły, zgodnie z którymi dłużnik powinien świadczyć niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Musi Pan/Pani wezwać dłużnika do spełniania świadczenia jakim jest kara umowna, jeżeli w umowie nie ma oznaczonego terminu w tym zakresie. Kara umowna ma jednak postać świadczenia pieniężnego, dlatego gdy zobowiązanie dłużnika do zapłaty tej kary stanie się wymagalne (a stanie się wymagalne najczęściej niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do świadczenia), a dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia, możliwe jest naliczanie odsetek ustawowych za opóźnienie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne