Odstąpienie od złożonego zamówienia

Pytanie:

Kontrahent złożył w naszej firmie zamówienie na produkowane przez nas urządzenia. Zamówienie zostało przez nas potwierdzone. Rozpoczęliśmy produkcję zamówionych urządzeń. Po jakimś czasie kontrahent zrezygnował z zakupu urządzeń. Czy moglibyśmy obciążyć kontrahenta kwotą za poniesione nakłady? Jeżeli tak co byłoby tytułem noty obciążeniowej: kara, odszkodowanie. Na jaki art. kodeksu cywilnego moglibyśmy się powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od złożonego zamówienia

Jeżeli zamówienie zawierało istotne postanowienia, to stanowi ofertę. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Przepisy przewidują pewne szczególne regulacje przy ofercie składanej w postaci elektronicznej.

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.

Porady prawne

Jeśli na podstawie powyższych reguł można uznać, iż przyjęto ofertę, została zawarta określona umowa. To jej postanowienia określają, czy jest możliwość odstąpienia od umowy Jeśli takich postanowień nie było, a wykonawca nie spóźniał się z realizacją zamówienia, zamawiający ma obowiązek odebrać towar i zapłacić za niego. Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie, to należy wezwać go do zapłaty. Tytułem będzie tu sama umowa, w której ustalono cenę (wynagrodzenie), a  nie szkoda (odszkodowanie, czy klauzula o karze umownej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne