Pisemne oświadczenie pełnomocnika osoby wystepującej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie:

"Czy pełnomocnik osoby występującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlega obowiązkowi złożenia pisemnego oświadczenia, o braku okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania?"

Odpowiedź prawnika: Pisemne oświadczenie pełnomocnika osoby wystepującej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Tak, pełnomocnicy również muszą składać oświadczenie o braku okoliczności stanowiących podstawę do wyłączenia z postępowania. Niezłożenie przez osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z roku 2007 DF/GKO-4900-6/6/07/275 ).


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika