Podatek od nieruchomości

Pytanie:

Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z nieruchomości, o której mowa na wstępie) postanowienie w przedmiocie przysądzenia, które stało się prawomocne z dniem 02.07.2010 r. Czy obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od 01 maja 2010 r. czy od 01.08.2010 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od nieruchomości

W przypadku licytacji komorniczej nabycie nieruchomości następuje z momentem uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie przysądzenia. Ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, to w powyższej sprawie obowiązek powstanie od dnia 1 sierpnia 2010 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne