Podstawa obliczenia trzynastki

Pytanie:

Z pracownikiem zostały zawarte dwie umowy o pracę na czas określony od 01-04-2010 do 30-09-2010 r. oraz od 06-10-2010 do 05-12-2010 r. Jak należy naliczyć trzynastkę pracownikowi? Czy sumować okresy z obu umów o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa obliczenia trzynastki

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. W wyliczeniu należy uwzględnić:

  • wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,

  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Zatem dla obliczenia wysokości trzynastki należałoby zsumować wynagrodzenia otrzymane z obu umów o pracę. Jednakże w opisanym wypadku wysokość wynagrodzenia rocznego winna być ustalona proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne