Pozwanie członków zarządu - właściwość sądu

Pytanie:

Nakaz zapłaty uzyskałem przeciwko spółce z o.o. w krakowskim sądzie, egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Mama zamiar teraz wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko prezesowi zarządu tej spółki. Sam mieszkam w Katowicach. Czy postępowanie w tej sprawie może zostać przeprowadzone w katowickim sądzie (pomimo, że nakaz zapłaty przeciwko spółce uzyskałem w krakowskim sądzie)? Pragnę powołać się na art. 34 k.p.c. Prezes tej spółki jest z Krakowa.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozwanie członków zarządu - właściwość sądu

Nakazowi zapłaty nadaje klauzulę wykonalności sąd, który go wydał. Nakazowi zapłaty wydanemu przez referendarza sądowego klauzulę wykonalności nadaje sąd, przed którym wytoczono powództwo. Zatem, jeżeli nakaz zapłaty został wydany w sądzie krakowskim to klauzula wykonalności powinna zostać nadana przez ten właśnie sąd.

Należy w tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna, to można pozwać członków zarządu tej spółki. W tym celu powinno złożyć się osobny pozew, gdyż nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności przeciwko prezesowi zarządu nakazowi zapłaty wydanemu przeciwko spółce.

Zatem, należy pozwać członków zarządu spółki, przy czym właściwym sądem będzie sąd cywilny, (gdyż SN przyjął, że sprawa ta nie jest sprawą gospodarczą). Natomiast właściwość miejscowa budzi kontrowersje, wskazać można jednak, że Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 września 1995 r., III CZP 120/95 oraz z dnia 4 lipca 1997 r. III CZP 24/97 uznał, że sądem wyłącznie właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd siedziby spółki.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

SPRZEDAŻ SPÓŁKI Z O.O.

27.6.2020 przez: melady

Ja jako wspólnik w spółce z.o.o.

24.6.2020 przez: Magik22

SPÓŁKA A DG

11.5.2018 przez: tojak