Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Pytanie:

Posiadam lokal wyodrębniony w budynku 4-rodzinnym na wspólnej działce. Zniesienie współwłasności orzeczeniem sądu nastąpiło na wniosek dwóch współwłaścicieli, za który 100% opłat sądowych i skarbową pokryłam sama. Sąd w 1988 r. zasądził na moją rzecz określone kwoty do spłaty przez pozostałych współwłaścicieli (średnio 12 tys zł na lokal) nie wyznaczając terminu wymagalności. Pozostali wspówłaściciele są bliższą lub dalsza rodziną. Bezskuteczne okazały sie próby odzyskania pieniędzy, gdyż zawsze mieli kłopoty finansowe, rodzinne (rozwód) i wiele innych. Kłopotom dłużników nie było końca (brak środków, rozwód, zdrowie, itd.) i obiecywali, że wcześniej czy później zapłacą, a poza tym data nie jest wskazana. Jeden z nich - mój brat - po 5 latach oddał, ale pozostali nie. Jeden z dłużników dokonywał czynności prawnych dotyczących lokalu jako pełnoprawny własciciel (nie wiedziałam o nich), pomimo że mi nadal nie uregulował zobowiązań z tyułu zniesienia współwłasności. Z uwagi na powiązania rodzinne wstyd było mi wystepować do sądu, a poza tym byłoby to równoznaczne z zerwaniem normalnych kontaktów, ale druga strona skrupułów nie miała. Własnie ci korzystali w pełni z nieruchomości (dwoje nie zamieszkiwało i nie wynajmowało lokali) kompletnie nie dbając o nią, nie remontowano budynku, nie konserwowano i tak niszczał. W ubiegłym roku wraz z bratem zdecydowaliśmy się na remont kapitalny mieszkań i wspólnych części budynku, zapraszając do współdziałania pozostałych, gdyż dom eksploatowany 70 lat bez inwestycji straszył swoim wygladem z zewnątrz i wewnątrz, ogrodzenie rozpadło się i okoliczni sąsiedzi zaczęli traktować posesję w nocy jak wysypisko śmieci. Niestety bez rezultatu, bo odpowiedź brzmiała, że nie mają pieniędzy, a im stan budynku nie przeszkadza a jak nam nie odpowiada to możemy remontować ale bez ich udziału finansowego. W konsekwencji zmuszeni byliśmy rozpocząć prace samodzielnie i zdecydowaliśmy wymienić dach, wykonać ocieplenie i elewację, izolację fundamentu, ocieplenie i wytynkowanie naszych piwnic w 1/2 naszej części budynku oraz wspólnej klatki schodowej, wyremontowaliśmy klatkę schodowa wewnatrz i zewnątrz, wymieniając okna, drzwi, zadaszenie, załozyliśmy nowe instalacje, domofony itd., gdyż trudno inaczej mieszkać . Do prac częściowo dołączył trzeci zlecając ocieplenie i elewację 1/4 części budynku, ale o nieco innym wykończeniu podmurówki (z uwagi na koszt klinkeru), a czwarty zlecił wykonanie jedynie ściany od ulicy. Niestety koszty prac dotyczące wspólnych części obciążaja w 100% jedynie nas, a do zrobienia jeszcze pozostało ogrodzenie ok. 300 m i tu znów problem, bo od strony zajmowanej przez "Opornych", części budynku posesja sąsiaduje w ok. 70% z posesjami ogrodzonymi, więc to podobno zwalnia ich z udziału w kosztach, a nawet brakującej części w umownie przyjętym podziale posesji. "Oporni" poza tym w klatce schodowej trzymają koty, co stwarza określone efekty "zapachowe", w mieszkaniu dużego psa, który wracając ze spaceru brudzi świeżo wytynkowane i wymalowane ściany klatki schodowej, a przed budynkiem drugiego, który kopie ogromne dziury itp. Proszę zatem o odpowiedź: 1. Czy roszczenia z trytułu zasądzonych opłat ulegają przedawnieniu? 2. Czy tylko w wyniku skierowania na drogę sadową mozna dochodzić zwrotu poniesionych nakładów proporcjonalnie do udziału we współwłasności? 3. Czy podstawą roszczeń muszą byc faktury, czy kalkulacja wg średnich cen na wykonane prace (co z wkładem własnej pracy w czasie urlopu, niefakturowanycmi usługami zewnętrznymi)? 4. W jaki sposób, przy braku zgody uregulować zarząd nieruchomością? (podatki zaległe zapłaciliśmy, ale tak nie może trwać, co z funduszem remontowym, sprzątaniem etc.) 5. Czy można bez uchybienia prawu skutecznie zabronić trzymania zwierząt i skrzynek z piachem i odchodami na klatce schodowej? 6. Jak wyegzekwować sprzątanie klatki schodowej (np. w naszej części budynku mieszkają 3 osoby, w drugiej 5 plus zwierzęta z tego 4 i zwierzęta na piętrze, a moja mama na parterze to wszystko sprząta parokrotnie w ciągu dnia, a potrzebę opuszczania mieszkania jako 75 letnia osoba ma niewielką, bo z pokoju ma wyjście na taras). 7. Czy można żądać przeniesienia pojemników na śmieci? (zlokalizowane są bezpośrednio przy furtce wewnętrznej, posesji i latem odór przy wejściu jest okropny - posesja ma dwa wjazdy po jednym z każdej strony budynku, proponujemy tam lokalizację).

Masz inne pytanie do prawnika?

10.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawa i obowiązki współwłaścicieli nieruchmości

Poruszone w pytaniu kwestie regulują przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o własności lokali.


 1. Zgodnie z art. 125 §1 k.c. roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu.

 2. Podstawą do takich roszczeń jest art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem, właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. W celu dochodzenia takich roszczeń w pierwszej kolejności zwrócić należy się do właścicieli pozostałych lokali. Jeżeli nie przyniesie to rezultatu należy skierować sprawę na drogę sądową.

  Porady prawne

 3. Wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości wspólnej powinny zostać w odpowiedni sposób udokumentowane. Dowodami takimi mogą być na przykład faktury lub umowy zawarte z wykonawcami remontu. Wysokość średnich cen może służyć do obliczenia wartości wykonanej pracy własnej.

 4. Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali mówi, że jeżeli liczba lokali wyodrębnionych jest mniejsza niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Zgodnie z art. 201 k.c. do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Sprawy wchodzące w zakres bieżącego zarządu rzeczą, tak jak na przykład problem sprzątania nieruchomości należy do zakresu czynności zwykłego zarządu. Jeżeli brak jest zgody większości współwłaścicieli na dokonanie czynności, jeden ze współwłaścicieli (właściciel wyodrębnionego lokalu) może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Oczywiście do pokrycia kosztów dokonania takiej czynności (związanych na przykład z wynajęciem firmy zajmującej się sprzątaniem budynku) zobowiązani są wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali.

 5. Problem ten związany jest z zagadnieniami prawa sąsiedzkiego oraz tzw. immisji. Zgodnie z art. 144 k.c. właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

  To czy tak się dzieje należy oceniać w odniesieniu do konkretnego przypadku. Wydaje się, że trzymanie zwierząt i skrzynek z piachem i odchodami na klatce schodowej zakłóca korzystanie z innych nieruchomości właśnie w taki sposób. Zgodnie z art. 222 §2 k.c. właścicielowi lokalu w takim przypadku przysługuje roszczenie o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

 6. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w punkcie czwartym. Należy w tym przypadku uzyskać zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na dokonanie czynności nieprzekraczającej zakresu zwykłego zarządu. Chodzi tutaj głównie o wynajęcie firmy zajmującej się sprzątaniem budynku. Właściciele mogą również między sobą ustalić kwestie dotyczące zarządu nieruchomością wspólną. W grę wchodzi tutaj także uregulowanie spraw związanych ze sprzątaniem. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

 7. Tak jak w punkcie czwartym i szóstym - do takiej czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Jeżeli jej brak, można wystąpić do sądu o upoważnienie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Kiedy wiadomo, że osoba podająca się za spadkobiercę, jest nim naprawdę - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy z małżonką współwłaścicielami domu jednorodzinnego i posiadamy osobno po 25% udziału. W 1998 r. zmarła współwłaścicielka 50% udziału, a po jej śmierci zgłosił się do nas mężczyzna podający się za jej spadkobiercę. Do dnia dzisiejszego nie dokonał odpowiednich (...)

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Jakie prawa i obowiązki spoczywają na właścicielach wyodrębnionych lokali?

Wszyscy zamieszkujący wspólną nieruchomość budynkową właściciele lokali użytkują na co dzień nie tylko swój samodzielny lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy (...)

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w spółce jawnej – opinia prawna

Stan faktycznyWspólnicy spółki cywilnej prowadzącej działalność handlową na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym wspólników. Spółka ta podlega, na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Na tej posesji wspólnicy (...)

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych?

Jaki projekt powinien zainteresować działkowców?W Sejmie jest obecnie poselski projekt ustawy o ogrodach działkowych. Określa on zasady zakładania ogrodów działkowych (dotychczasowe ROD) i zarządzania nimi, a także prawa i obowiązki właścicieli i użytkowników oraz zasady zbywania (...)

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Szersza ochrona dóbr osobistych spółek i osób fizycznych, a także wprowadzenie pełnomocnictwa handlowego dla drobnych przedsiębiorców. Tak ma wyglądać pierwsza księga kodeksu(...)Przywraca stary podział osób na fizyczne i prawne, ale te ostatnie będą rozumiane szerzej (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. (...)

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Stan faktyczny W 1974 r. zakupiłem za pisemną umową od dwóch rożnych osób bez zachowania aktu notarialnego dwie działki (nr 229 i 228) o szerokości 4,50m każda (pow. działki 4,5ara). Działka nr 229 przylega bezpośrednio do mojej działki nr 230. W 1975 r. otrzymałem pozwolenie na budowę (...)

Instytucje kredytowe nie będą pobierały odsetek od zaległych odsetek?

Instytucje kredytowe nie będą pobierały odsetek od zaległych odsetek?

Czego dotyczy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny? Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Propozycja ta zakłada usunięcie z naszego systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu zawartego w art. 482 § 2 Kodeksu (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku (...)

Kiedy będzie zmieniony Kodeks cywilny?

Kiedy będzie zmieniony Kodeks cywilny?

Autonomia woli podmiotu jest fundamentem prawa cywilnego, ale nie może być nieograniczona – stwierdza profesor, doktor habilitowany z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kodeks cywilny uchwalony w 1964 r. był kilkadziesiąt razy nowelizowany. Nie wszystkie jego przepisy odpowiadają jednak wymaganiom (...)

Ustawa antylichwiarska już obowiązuje

Ustawa antylichwiarska już obowiązuje

To koniec naciągactwa... Nowe przepisy kładą kres lichwie  Nowa ustawa antylichwiarska to rewolucja. Nowelizacja zapewni skuteczną ochronę Polaków. Wprowadzone przepisy oznaczają koniec dramatów wszystkich tych, którzy – np. z racji choroby, z powodu (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne   Fundamentalnymi zasadami państwa prawa są zasady prawa do sądu i prawa do rzetelnego procesu. Zasada prawa do sądu wyrażona jest w art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Sprzedaż na raty

Sprzedaż na raty

Kodeks cywilny reguluje umowę sprzedaży niejednolicie, a konkretnie przewiduje kilka szczególnych rodzajów umowy sprzedaży. Jednym z nich jest sprzedaż na raty. Jakie cechy są charakterystyczne dla sprzedaży na raty? Kodeks cywilny wskazuje na kilka warunków, od spełnienia (...)

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc już wkrótce.  Po co zmiany? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 (...)

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Zupełnie nowy kodeks cywilny

Szersza ochrona dóbr osobistych spółek i osób fizycznych, a także wprowadzenie pełnomocnictwa handlowego dla drobnych przedsiębiorców. Tak ma wyglądać pierwsza księga kodeksu(...)Przywraca stary podział osób na fizyczne i prawne, ale te ostatnie będą rozumiane szerzej (...)

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Jakie są skutki działania rzekomego pełnomocnika?

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. To uregulowanie zawarte w Kodeksie cywilnym jest niezwykle ważne zwłaszcza dla wzajemnych stosunków cywilnych i gospodarczych. (...)

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Negatywne skutki niezawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego – opinia prawna

Stan faktyczny W 1974 r. zakupiłem za pisemną umową od dwóch rożnych osób bez zachowania aktu notarialnego dwie działki (nr 229 i 228) o szerokości 4,50m każda (pow. działki 4,5ara). Działka nr 229 przylega bezpośrednio do mojej działki nr 230. W 1975 r. otrzymałem pozwolenie na budowę (...)

Instytucje kredytowe nie będą pobierały odsetek od zaległych odsetek?

Instytucje kredytowe nie będą pobierały odsetek od zaległych odsetek?

Czego dotyczy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny? Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Propozycja ta zakłada usunięcie z naszego systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu zawartego w art. 482 § 2 Kodeksu (...)

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

Szkoda na osobie, czyli o odszkodowaniu za utratę zdrowia

  Co to jest szkoda na osobie? Szkoda na osobie polega na uszkodzeniu ciała, wywołaniu rozstroju zdrowia, pozbawieniu życia, pozbawieniu wolności i naruszeniu innych dóbr osobistych człowieka. Szkoda na osobie może być wywołana czynem niedozwolonym (np. pobiciem, spowodowaniem wypadku (...)

Kiedy będzie zmieniony Kodeks cywilny?

Kiedy będzie zmieniony Kodeks cywilny?

Autonomia woli podmiotu jest fundamentem prawa cywilnego, ale nie może być nieograniczona – stwierdza profesor, doktor habilitowany z Uniwersytetu Szczecińskiego. Kodeks cywilny uchwalony w 1964 r. był kilkadziesiąt razy nowelizowany. Nie wszystkie jego przepisy odpowiadają jednak wymaganiom (...)

Ustawa antylichwiarska już obowiązuje

Ustawa antylichwiarska już obowiązuje

To koniec naciągactwa... Nowe przepisy kładą kres lichwie  Nowa ustawa antylichwiarska to rewolucja. Nowelizacja zapewni skuteczną ochronę Polaków. Wprowadzone przepisy oznaczają koniec dramatów wszystkich tych, którzy – np. z racji choroby, z powodu (...)

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne

Wniosek o wyłączenie sędziego – aspekty praktyczne   Fundamentalnymi zasadami państwa prawa są zasady prawa do sądu i prawa do rzetelnego procesu. Zasada prawa do sądu wyrażona jest w art. 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent? - Prokura w Kodeksie cywilnym

Kim jest prokurent, a co to jest prokura? Zgodnie z art. 109[1] ustawy Kodeks cywilny, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy przewozu w kodeksie (...)

Sprzedaż na raty

Sprzedaż na raty

Kodeks cywilny reguluje umowę sprzedaży niejednolicie, a konkretnie przewiduje kilka szczególnych rodzajów umowy sprzedaży. Jednym z nich jest sprzedaż na raty. Jakie cechy są charakterystyczne dla sprzedaży na raty? Kodeks cywilny wskazuje na kilka warunków, od spełnienia (...)

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc już wkrótce.  Po co zmiany? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 (...)

Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego niekonstytucyjne

Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego niekonstytucyjne

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie Sądu Okręgowego w Poznaniu dotyczące dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. LV i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. (...)

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!

Prace zespołów roboczych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony! W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace zespołów roboczych przed kolejnym posiedzeniem Komisji Wspólnej Rządu (...)

Stare obligacje są ważne

Stare obligacje są ważne

24 kwietnia 2007 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargi konstytucyjne Wiktora Z., Jolanty i Bogusława M. dotyczące wykupu przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem. Skarżący Wiktor Z. oraz Jolanta i Bogusław M. są posiadaczami przedwojennych obligacji. Państwo nie podjęło (...)

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Zmiany korzystne dla pożyczkobiorców!

Czego dotyczy nowa ustawa? 20 lutego br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona antylichwiarskie zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące odsetek maksymalnych. Ponadto modyfikuje zasady (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Jak prawidłowo wskazać nazwę przedsiębiorcy?

Kanwą do napisania niniejszego artykułu stały się dwie historie. W obu historiach prawidłowe określenie nazwy kontrahenta grało główną rolę. W pierwszym przypadku sąd oddalił powództwo, gdyż przyjął, iż stroną umowy jest inna firma niż strona, która została pozwana. Sąd doszedł (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, (...)

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Zawarłeś umowę pod wpływem błędu? Uchyl się od skutków prawnych!

Błąd jako wada oświadczenia woli Złożenie oświadczenia woli pod wpływem błędu stanowi jedną z wad oświadczenia woli. Wyjaśnijmy na początek to pojęcie. Osiwiadczenie woli to każde zachowanie (nie tylko podjęte w zamiarze wywołania określonego skutku prawnego), z którego wynika (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne