Prawo wykupu mieszkania komunalnego

Pytanie:

Czy Urząd Gminy jako właściciel ma prawo odmówić najemcy wykupu mieszkania komunalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.3.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo wykupu mieszkania komunalnego

Najemcy lokalu, stanowiącego odrębną nieruchomość przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tego lokalu przed innymi osobami w przypadku gdy gmina chce sprzedać dany lokal (art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W przypadku, gdy gmina zamierza sprzedać dany lokal zawiadamia się najemcę na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednakże jeśli gmina nie zamierza zbywać wynajmowanej nieruchomości (lokalu), najemca nie może żądać, aby gmina zawarła z nim umowę sprzedaży.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2