Prezes a prokurent w spółce z o.o.

Pytanie:

W sp. z o.o. prezes zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji spółki. Zarząd powołał także prokurenta będącego zarówno wspólnikiem tej spółki. Kto z dwóch wymienionych powyżej osób ma większe uprawnienia do działania w spółce i na jej rzecz?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.6.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prezes a prokurent w spółce z o.o.

Jeżeli ustanowiona prokura jest prokurą samoistną, uprawnienia prokurenta w zakresie reprezentacji i jak i podejmowania czynności sądowych i pozasądowych są zasadniczo takie same, jak uprawnienia członka zarządu. Prokurent nie może jednak sam dokonać zbycia przedsiębiorstwa, dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz zbycia i obciążania nieruchomości - gdyż do dokonania takiej czynności jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Prokurent pozostaje więc ograniczony w zakresie dokonywania pewnych czynności, dla dokonania których Kodeks Cywilny wymaga pełnomocnictwa szczególnego (art. 109[3] kc). Nadto, pozycja prokurenta może być ograniczona rodzajem prokury. Jeśli bowiem ustanowiona prokura jest prokurą łączną, prokurent, nie może samodzielnie podejmować czynności, lecz tylko łącznie z członkiem zarządu. Jeśli bowiem ustanowiona prokura jest prokurą łączną, prokurent, nie może samodzielnie podejmować czynności lecz tylko łącznie z członkiem zarządu. Pozycja Prezesa zarządu jest taka sama jak pozostałych członków zarządu. Jego rola różni się od pozostałych członków zarządu jedynie tym, iż kieruje pracami zarządu.

Porady prawne

Prosimy także o zapoznanie się z artykułem: Nowe uregulowanie prokury w Kodeksie cywilnym

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne