Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

Pytanie:

Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

14.7.2005

Przywołany w pytaniu art. 358 kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna na skutek zmiany stosunków prawnych, spółka może wezwać akcjonariusza - w drodze ogłoszenia lub listu poleconego - do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. W piśmiennictwie uważa się, iż zakres tego przepisu obejmuje także umorzenie akcji. Innymi słowy, umorzenie akcji może skutkować koniecznością ich unieważnienia. Inaczej rzecz wygląda w odniesieniu do przeniesienia akcji imiennej. Treść art. 339 ksh wskazuje wyraźnie, iż przeniesienie akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub świadectwa tymczasowego. Wynika z tego zatem, iż do przeniesienia akcji imiennej niezbędne jest odpowiednie oświadczenie zbywcy oraz przeniesienie posiadania akcji. Wystarczającym zapisem jest klauzula na akcji: "Przenoszę tę akcję na X". Stąd w tym wypadku nie ma mowy o unieważnieniu akcji imiennej.

Potrzebujesz porady prawnej?