Publiczna sprzedaż wierzytelności

Pytanie:

"Czy można publicznie sprzedawać wierzytelności przez ogłoszenie? "

Odpowiedź prawnika: Publiczna sprzedaż wierzytelności

Tak. Nie ma przeszkód, aby dokonywać takiej sprzedaży. Zresztą kodeks postępowania cywilnego taką ewentualność dopuszcza. Jest to sposób uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela. Zgodnie z tą regulacją na wniosek wierzyciela jego zaspokojenie nastąpi przez sprzedaż wierzytelności w drodze licytacji lub z wolnej ręki, o ile nie sprzeciwia się temu charakter zajętej wierzytelności. Sprzedaży wierzytelności dokonuje się w drodze licytacji prowadzonej według przepisów o egzekucji z ruchomości. Cena wywołania wynosi połowę sumy, na którą składa się wartość egzekwowanej wierzytelności oraz należne od niej odsetki liczone od dnia ich wymagalności do dnia licytacji. Nabycie nie może nastąpić poniżej ceny wywołania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika