Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

Pytanie:

Posiadam 25 ha własnych gruntów rolnych oraz 4 ha dzierżawionych od 5 lat na podstawie umowy dzierżawy od Agencji Nieruchomości Rolnych. Złożyłem wniosek o wykup tych 4 ha gruntów na podstawie Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19.X.1991r. art.29 ust.1 pkt.3. Otrzymałem pozytywną odpowiedz z zastrzeżeniem, że cytat "realizacja pierwszeństwa nabycia będzie możliwa pod warunkiem, że wartość rynkowa nieruchomości, ustalona przez biegłego rzeczoznawcę, będzie wyższa niż równowartość 15 letniego czynszu dzierżawnego, ustalonego na podstawie średniej ceny skupu pszenicy za dwa półrocza poprzedzające sprzedaż." W moim przypadku tak będzie prawdopodobnie i nie mogę znaleźć podstawy prawnej takich ustaleń dokonanych przez ANR, a ponadto niniejsze pismo urzędowe nie posiada wymienionych żadnych podstaw prawnych. W planie są to grunty rolne. Zapytałem o ten problem koleżankę rzeczoznawcę majątkowego i bardzo się zdziwiła oraz oświadczyła, że pierwszy raz słyszy o takim przypadku. Czy ANR może na podstawie powyższego zapisu o pierwszeństwie pozbawić mnie tej ustawowej możliwości nabycia dzierżawionych od 5 lat gruntów, gdyż mój 15 letni czynsz jest prawdopodobnie niższy od wartości gruntu? Co mogę zrobić, jeżeli otrzymam taką decyzję?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Realizacja pierwszeństwa kupna gruntów rolnych

Prawo pierwszeństwa przysługuje dzierżawcy zbywanej nieruchomości, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat (art. 29. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Jednakże prawo to znajduje zastosowanie dopiero w wypadku, gdy Agencja Nieruchomości Rolnych zdecyduje się zbyć nieruchomość objętą tym prawem. Z podanego stanu faktycznego nie wynika, że to Agencja była inicjatorem zbycia danego gruntu. Przedstawiony Agencji wniosek o wykup należy zakwalifikować jako propozycję sprzedaży nieruchomości, w odpowiedzi nań Agencja zaproponowała swoje warunki. W ten sposób należy zakwalifikować przedstawione zastrzeżenie.

Porady prawne

Jeżeli warunki zaproponowane przez Agencję nie są satysfakcjonujące, może Pan dalej negocjować lub zrezygnować z zakupu na takich warunkach. W takiej sytuacji nie traci Pan prawa pierwokupu z art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne