Rękojmia a gwarancja zasady odpowiedzialności

Pytanie:

Czy na roboty budowlane remontowe wykonawca winien udzielić gwarancji czy też rękojmi za wady? Jakie przepisy regulują te sprawy? Jaka jest długość okresu gwarancyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rękojmia a gwarancja zasady odpowiedzialności

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego regulującymi umowę o roboty budowlane, na mocy odesłania, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jak więc stanowi art. 568 kodeksu cywilnego, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana lub od dnia odbioru obiektu lub od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy powinien być oddany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2