Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Pytanie:

Osoba fizyczna zakupiła od firmy stolarkę okienną. Na zakupiony towar została udzielona 4-letnia gwarancja. Stolarka niemalże od momentu zamontowania nie spełniała swojej roli (nieszczelność, przewiewy powietrza itp.) Kupujący od początku zgłaszał telefonicznie usterki przedstawicielowi handlowemu u którego zakupił solarkę, co skutkowało nawet wizytami techników, które jednak nie wnosiły żadnej poprawy. Pierwsza pisemna reklamacja została jednak zgłoszona dopiero 15 miesięcy po zakupie. Kupujący wytoczył proces w tej sprawie, przedstawiciel handlowy twierdzi jednak, że sprawa uległa przedawnieniu na podst. art. 568 k.c., gdyż reklamacja została zgłoszona po upływie roku. Czy zgłoszenia telefoniczne nie mogą być uznane za powiadomienia sprzedającego o wadzie przedmiotu (czy dowodem nie mogą być np. bilingi telefoniczne)? A jeśli nie, to czy rzeczywiście roszczenie się przedawniło?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rękojmia za wady fizyczne rzeczy

Zgodnie z art. 556 § 1 kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Jest to tak zwana rękojmia za wady fizyczne rzeczy (konkretnie niezgodność towaru z umową). Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Kupujący powinien zawiadomić o wadach rzeczy w ciągu miesiąca od wykrycia tych wad, nie później jednak jak z upływem roku od momentu zakupu.

Możliwe również, że w tym przypadku mamy do czynienia z ze sprzedażą konsumencką. Sprzedaż konsumencka ma miejsce, gdy sprzedaż towarów (rzeczy ruchomych) prowadzona jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa osobie fizycznej w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Informacje na ten temat można znaleźć w artykule:Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Należy się zastanowić nad koniecznością korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w wypadku, gdy przysługują również prawa z 4-letniej gwarancji. Informacje na ten temat można znaleźć na: Rękojmia a gwarancja

W przepisach jest mowa zawiadomieniu sprzedawcy, nie ma więc obowiązku poinformowania go na piśmie. W takim wypadku wystarczające jest poinformowanie telefoniczne- zwłaszcza, że sprzedawca podejmował się naprawy okien po powzięciu informacji o wystąpieniu wad fizycznych rzeczy. Nowe zasady gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Kupilem kradziony samochód

27.1.2020 przez: szymon1987

Akt Notarialny warunkowy

24.5.2019 przez: -

zwrot mebli zamówionych

25.4.2018 przez: bolo5

Sprzedaż przez ogłoszenie na OLX

10.3.2018 przez: Bella97