Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem

Pytanie:

Czy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony w okresie, kiedy ten będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał zasiłek rehabilitacyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony bez wypowiedzenia w sytuacji, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Jest to uprawnienie pracodawcy, który nie musi z niego skorzystać. W przypadku takiego rozwiązania umowy o pracę pracownik może być ponownie przyjęty do pracy, jeżeli w terminie 6 miesięcy od rozwiązania umowy o pracę zgłosił swój powrót do pracy, a pracodawca będzie dysponował możliwościami jego zatrudnienia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne