Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Pytanie:

Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

Jeśli chodzi o składanie sprawozdań finansowych to obowiązek ten został uregulowany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 69 ust. 1:

Art. 69. 1. Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, z zastrzeżeniem ust. 1a, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 -także sprawozdanie z działalności -w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Porady prawne

W konsekwencji omawiana ustawa, w przypadku stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, obliguje do złożenia w sądzie rejestrowym -oprócz sprawozdania finansowego -także pakietu dokumentów zawierającego:

1) odpis uchwały lub postanowienia organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;

2) odpis uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty;

3) opinię z badania sprawozdania finansowego, niezależnie od tego, czy było ono obligatoryjne, czy też nie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne