Sprzedaż udziałów przez komornika a zgoda spółki

Pytanie:

Czy komornik może zająć udziały w spółce z o.o. i wystawić je do przetargu, jeżeli umowa spółki wymaga zgody wszystkich wspólników co do nabywcy udziałów?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż udziałów przez komornika a zgoda spółki

Kodeks spółek handlowych przewiduje dla wspólników spółki z o.o. możliwość wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów. W przypadku, gdy następuje egzekucyjna sprzedaż udziałów, których zbycie uzależniono w umowie spółki od zgody np. wspólników, spółka ma prawo przedstawić osobę, która nabędzie udział za cenę, jaką określi sąd rejestrowy, w miarę potrzeby po wysłuchaniu opinii biegłego (art. 185 k.s.h.). W tym przypadku, spółka powinna, w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia jej przez sąd rejestrowy o zarządzeniu sprzedaży, zgłosić wniosek o przeprowadzenie w tym trybie wyceny udziału. Jeżeli jednak w tym terminie spółka nie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie wyceny udziału albo jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia spółki o ustaleniu ceny nabycia osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci komornikowi sądowemu ustalonej ceny, udziały będą sprzedane w trybie przewidzianym w przepisach egzekucyjnych.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne