Tablica informacyjna na elewacji budynku wspólnoty

Pytanie:

W mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza. Mieszkanie jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Chcemy na zewnątrz budynku, na ścianie umieścić trzy tablice informacyjne o firmie: nazwę, adres, telefon. Czy konieczne są jakieś pozwolenia, projekt? Czy komuś trzeba to zgłosić?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tablica informacyjna na elewacji budynku wspólnoty

Elewacja budynku jest częścią wspólną nieruchomości mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej. Potrzebna będzie więc zgoda wspólnoty na umieszczenie na elewacji tablicy reklamowej czy informacyjnej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Wymagane jest jednak dokonanie zgłoszenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: