Tekst jednolity spółki z o.o.

Pytanie:

Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tekst jednolity spółki z o.o.

Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winien zawierać tekst umowy spółki z uwzględnieniem wszystkich zmian umowy spółki, jakie zostały dotychczas dokonane. Powinien on zatem uwzględnić aktualne brzmienie wszystkich jednostek redakcyjnych umowy w aktualnym brzmieniu. Nie ma przewidzianych przez prawo wymogów co do formy tekstu jednolitego - winien on przybrać jedynie formę pisemną. O potrzebie jego dokonania winien pamiętać organ zarządzający spółką, a więc najczęściej zarząd, bowiem w określonych przypadkach istnieje obowiązek przedłożenia przez zarząd spółki tekstu jednolitego umowy spółki sądowi rejestrowemu (KRS). Nie ma potrzeby korzystania z usług notariusza dla potrzeb sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki, aczkolwiek nie jest to zabronione. Istotne jednak, aby zarząd spółki zapewnił posiadanie umowy spółki w najbardziej aktualnym brzmieniu. Jeżeli tekst nie zostanie sporządzony w formie aktu notarialnego nie będzie miał mocy wiążącej, lecz poszczególne zmiany. Mimo że nie będzie miał mocy prawnej powyższy tekst jednolity nie jest wykluczone posługiwanie się nim.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne