Termin złożenia bilansu

Pytanie:

W jakim terminie powinna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyć do Sądu Gospodarczego sporządzony bilans za rok obrotowy 2001?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.8.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin złożenia bilansu

Zgodnie z regulacją ustawy o KRS roczne sprawozdanie finansowe powinno być złożone do rejestru przedsiębiorców, a w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wpisuje się wzmiankę o złożeniu sprawozdania. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Oznacza to, iż wniosek powyższy należy złożyć w ciągu 7 dni od podjęcia stosownej uchwały przez zgromadzenie wspólników.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne