Trzeci filar a majątek wspólny

Pytanie:

"Czy pieniądze na tzw. trzecim filarze są majątkiem wspólnym? Bez względu na to, że pozostałe składki emerytalne są w wyniku charakteru zatrudnienia znikome i trzeci filar stanowi właściwie podstawowe zabezpieczenie emerytalne dla danej osoby?"

Odpowiedź prawnika: Trzeci filar a majątek wspólny

Zgodnie z nowelizacją przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków , wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Polecamy również lekturę artykułu:

Majątek kawalerski i inne rzeczy, które nie są wspólne z żoną – stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika