Umowa spółki komandytowej

Pytanie:

"Jakie elementy powinna określać umowa spółki komandytowej?"

Odpowiedź prawnika: Umowa spółki komandytowej

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

-firmę i siedzibę spółki,

-przedmiot działalności spółki,

-czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony,

-oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,

-oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika