Utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku

Pytanie:

"W jaki sposób utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku jest postrzegane przez doktrynę prawa cywilnego?"

Odpowiedź prawnika: Utrudnianie przedsiębiorcom dostępu do rynku

Jak wskazują E. Nowińska i M. Du Vall, rynek trzeba traktować jako pewien system potencjalnych i realnych współzależności łączących sprzedawców i kupujących w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast „dostęp do rynku” należy rozumieć szeroko, obejmując tym pojęciem swobodę wejścia na rynek, wyjścia z niego, a także oferowania na nim swoich towarów lub usług. Utrudnianie dostępu do rynku w praktyce pokrywa się zatem z pojęciem „utrudnianie prowadzenia działalności gospodarczej”.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika