Uzasadnienie braku udzielenia absolutorium

Pytanie:

Czy odmowie udzielenia pokwitowania zarządowi powinno towarzyszyć stosowne uzasadnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie braku udzielenia absolutorium

Przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące udzielania absolutorium członkom zarządu nie zawierają żadnej wzmianki o konieczności uzasadniania udzielania absolutorium. Członkowie zarządu, których dotyczy absolutorium, a których mandaty wygasły przed dniem udzielania absolutorium mają jednak prawo do przeglądania sprawozdania obecnego zarządu spółki z działalności spółki i sprawozdania finansowego spółki. Uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy odmawiająca udzielenia absolutorium zarządowi bez żadnego uzasadnienia może być jednak zaskarżona przez m. in. członków zarządu w trybie art. 422 § 1 KSH. jako sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne