Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Pytanie:

Pracownik dostał wezwanie do wojska na 4 dni. Czy odliczyć z urlopu? Co z wynagrodzeniem? Urlop wykorzystany w połowie.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wezwanie pracownika na szkolenie wojskowe

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania. W razie skorzystania przez pracownika z tego zwolnienia od pracy pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia. Innymi słowy nie będzie to udzielenie urlopu dla pracownika, ale zwolnienie go od obowiązku wykonywania pracy w tych dniach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: