Wspólnicy spółki komandytowej

Pytanie:

"Czy w skład spółki komandytowej mogą wchodzić przykładowo dwie osoby prawne w formie spółek z o.o.? Jedna jako komplementariusz i druga jako komandytariusz. Czy wspólnikiem, obok tych spółek, może być też jedna osoba fizyczna?"

Odpowiedź prawnika: Wspólnicy spółki komandytowej

Wspólnikiem spółki komandytowej, zarówno komplementariuszem jak i komandytariuszem, może być osoba fizyczna i każda spółka prawa handlowego, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa może mieć np. trzech wspólników – dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jedna jako komplementariusz i druga jako komandytariusz) oraz osobę fizyczną jako komplementariusz albo komandytariusz.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika